Sök

France Telecom genom Orange, Bredbandsbolaget, Skanska och Schibsted ansöker om UMTS-licens

2000-08-17 10:10 CET
Pressmeddelande

France Telecom genom Orange, Bredbandsbolaget, Skanska och Schibsted har bildat ett konsortium som gemensamt ansöker om en av de svenska UMTS-licenserna.
Konsortiets ambition är att öka konkurrensen på den svenska marknaden genom att erbjuda mobila bredbandsbaserade mervärdestjänster till hela svenska folket. Bland tjänsterna finns bl a höghastighetsaccess till internet, e-handelstjänster, positionsbestämd information och mobila underhållningstjänster.

Press Release

 

2000-08-17   FRANCE TELECOM GENOM ORANGE, BREDBANDSBOLAGET, SKANSKA OCH SCHIBSTED ANSÖKER OM UMTS-LICENS   Stockholm, 17 augusti 2000. France Telecom genom Orange, Bredbandsbolaget, Skanska och Schibsted har bildat ett konsortium som gemensamt ansöker om en av de svenska UMTS-licenserna.   Konsortiet kombinerar kompetens och erfarenhet inom mobiltelefoni, bredband och infrastruktur under det gemensamma namnet Orange. Medlemmarna understryker Sveriges position som ett av världens ledande länder inom mobiltelefoni och informationsteknologi. Konsortiets ambition är att öka konkurrensen på den svenska marknaden genom att erbjuda mobila bredbandsbaserade mervärdestjänster till hela svenska folket. Bland tjänsterna finns bl a höghastighetsaccess till internet, e-handelstjänster, positionsbestämd information och mobila underhållningstjänster. France Telecom och Orange har blivit kända för att bidra till innovation och utveckling på de marknader där de verkar, exempelvis Storbritannien, Danmark, Holland och Italien. I Sverige är Bredbandsbolaget marknadsledande när det gäller bredbandstjänster. Utbyggnaden sker i hela landet och bidrar till Sveriges världsledande position när det gäller tillgång till bredband. Denna innovationsförmåga delar de med övriga bolag i konsortiet. Genom France Telecoms förvärv av Orange skapas den näst största mobil-operatören i Europa. Orange har nyligen köpt en UMTS-licens i Storbritannien. Orange har också förvärvat en UMTS-licens i Holland via Dutchtone, i vilket France Telecom äger 80 procent. - UMTS är en revolution inom trådlös kommunikation och konsortiets vision är att erbjuda människor tillgång till användarvänliga, prisvärda och användarnära tjänster – oavsett när, var och hur de vill använda dem, säger Kenny Hirschhorn, Group Director of Strategy, Imagineering and Futurology, Orange. - UMTS kommer att öka innehållet i våra redan innovativa bredbandstjänster och bidra till att ytterligare utveckla nätverkssamhället. Konsortiet kombinerar kompetensen i några av Sveriges mest innovativa företag med styrkan i France Telecom och varumärket Orange – ett av telekomvärldens mest visionära och respekterade. Vi kommer att skärpa konkurrensen genom ökad valfrihet, nya betalningslösningar och teknologi för innovativa tjänster – vilket är goda nyheter för de svenska konsumenterna, säger Jan Morten Ruud, VD i Bredbandsbolaget. - Sverige är en strategiskt viktig marknad för Orange, som redan i dagläget är en av Europas ledande operatörer. Vi kommer att erbjuda både privatpersoner och företag de allra senaste mobila multimediatjänsterna, säger Bernard Izerable, Executive Vice President International, France Telecom. - Vi har en lång tradition som konstruktörer av infrastruktur. IT och telekom blir allt viktigare komponenter i modern infrastruktur och därför är det naturligt för oss att expandera inom dessa områden. Vi har den expertis som krävs för att driva och koordinera stora och komplicerade projekt. Idag bygger vi telekom- och datanätverk i såväl Skandinavien och övriga Europa, som i USA, Argentina och Hong Kong. En allt större del – i dagsläget cirka 20 procent – av Skanska-gruppens försäljning härrör från telekom- och datakomsektorerna, säger Staffan Schéle, Head of Corporate Finance, Skanska. _________________________________________________ För ytterligare information, vänligen kontakta: Genia Vargaftig, Press Officer, France Telecom,+ 33 1 444 93 93 Denise Lewis, Group Director of Corporate Affairs, OrangeOrange Media Centre, + 44 20 7984 2000 Ulrika Andersson, PR and Information Manager, Bredbandsbolaget, +46 733 81 99 02 Sofia Heidenberg, Acting PR and Information Manager, Skanska, + 46 70 524 67 80 ________________________________________________

BAKGRUND Konsortiet Information till media om konsortiet Orange på: www.orangecommunications.nu   Orange France Telecom förvärvade Orange den 30 maj 2000. Genom detta skapades Europas näst största mobiloperatör, med en kundbas som i slutet av 2000 kommer att uppgå till cirka 30 miljoner kunder. Orange är redan verksamt i åtta europeiska länder och förvärvet är ett viktigt steg i Oranges ambition att finnas i 50 länder 2005. Orange har nyligen köpt en UMTS-licens i Storbritannien och erbjuder sedan tidigare ett brett utbud av tjänster inom telekommunikation, bl a inom GSM 1800. Bolaget är Storbritanniens största och snabbast växande mobiloperatör, med över 7 miljoner kunder per den 30 juni 2000. Orange täcker in 99% av Storbritanniens befolkning och över 80% av dess yta. I maj 2000 publicerade OFTEL, Storbritanniens tillsynsmyndighet inom tele-kommunikation, resultatet av sin tredje studie av de fyra brittiska GSM-operatörerna. Oranges nätverk fick det högsta betyget, med en genomsnittlig "call success rate" på 97,7%. Orange erbjuder roaming i 213 nätverk i 100 länder. Information till media på: www.media.orange.net Orange är ett inregistrerat varumärke.   France Telecom France Telecom (NYSE:FTE) är ett av världens ledande telekombolag med en omsättning på 27,2 miljarder euro (1999) och verksamhet i mer än 75 länder. France Telecom erbjuder företag, konsumenter och andra aktörer inom telekom en komplett portfölj av lösningar; från traditionella telefonitjänster, till data, mobila tjänster, multimedia, internet, kabelteve, broadcast och värdeskapande tjänster. Genom förvärvet av Orange blev France Telecom Europas näst största mobiloperatör, med mer än 21 miljoner kunder. France Telecom har varit listat på New York-börsen (NYSE:FTE) och Paris Bourse sedan 1997. Webbsajt: www.francetelecom.com   Bredbandsbolaget Bredbandsbolaget är ett ledande bolag inom bredbandskommunikation som erbjuder avancerade och prisvärda bredbandstjänster till såväl konsumenter som små och medelstora företag. Bredbandsbolaget erbjuder marknadens snabbaste internetuppkoppling med full duplex 10 Mbps (som enkelt uppgraderas till 100 Mbps), media-on-demand, teve, videotelefoni, telefoni, video-on-demand tjänster och interaktiva tjänster. Bredbandsbolaget startades sommaren 1998. NTL är den största aktieägaren med en 25-procentig ägarandel. Andra stora ägare är Investor, the Carlyle Group, Framfab, Intel, Novestra och Morgan Stanley Dean Witter. Bredbandsbolaget har sin huvudverksamhet i Sverige och verksamheter i Norge, Danmark och Benelux. En fortsatt internationell expansion planeras. Bredbands-bolaget kommer att ha ett innehav i konsortiet genom ett särskilt bolag kallat Bredband Mobil, där Bredbandsbolaget äger 85% och Framfab 15%. Webbsajt: www.bredband.com   Skanska Skanska är en världsledande leverantör av tjänster relaterade till byggindustrin, samt projektutveckling. I verksamheten skapas lösningar för bostäder, arbetsplatser och kommunikation. Bolaget är verksamt i hela värdekedjan – från koncept och utveckling till konstruktion, drift, underhåll och service. Bolaget grundades 1887 och har verksamhet i mer än 60 länder. De huvudsakliga marknaderna är Sverige, USA, Danmark, Finland, Norge, Polen, Tjeckien och Argentina. Försäljningen uppgår till cirka 100 miljarder SEK. Cirka 20 procent av försäljningen härrör från projekt inom telekom och internet. Bolaget har för när-varande cirka 60 000 anställda. Webbsajt: www.skanska.se   Schibsted Schibsted är en ledande skandinavisk mediegrupp, verksam inom dagspress, fackpress och bokproduktion, teve- och filmproduktion, tevekanaler och ett brett sorti-ment internettjänster – i Sverige, Norge, Danmark, Estland, Tyskland och Schweiz. Bolaget har en stark ställning som content provider. Gruppens dagstidningar når dagligen 3,8 miljoner läsare och omfattar i Sverige bl a Aftonbladet och Svenska Dagbladet. De olika internetsajterna som Schibsted kontrollerar helt eller delvis besöks av totalt 11,5 miljoner unika användare per månad. Schibsted utgår från sin starka position bland läsare och annonsörer för att ta tillvara de spännande möjligheter som den snabba utbyggnaden av bredband och UMTS skapar. Sommaren 2000 skapades Schibsted Telecom som ett separat bolag med huvudsyftet att bygga en avancerad portal för mobilanvändare i de nordiska länderna. Schibsted Group har totalt 5300 anställda UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) är tredje generationens mobiltele-system och en ny standard för tjänster inom trådlös bredbandskommunikation. UMTS bygger vidare på och utökar radikalt GSM-systemets möjligheter. Medan GSM ursp-rungligen utvecklades för tjänster inom talkommunikation, har UMTS redan från början specificerats för mobilt internet och multimedia.