Sök

Skanska får order värd cirka 435 miljoner kronor för färdigställandet av 11th Street Bridge-projektet i Washington, D.C.

2012-06-25 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har i ett joint venture med Facchina fått en order värd 90 miljoner dollar, cirka 612 miljoner kronor, från District Department of Transportation i Washington D.C, för färdigställandet av 11th Street Bridge-projektet. Skanskas andel av ordern är 70 procent, vilket motsvarar 64 miljoner dollar, cirka 435 miljoner kronor. Ordern  inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil för andra kvartalet 2012.

Projektet förbinder samhällena längs 11th Street Corridor och Anacostiafloden, och uppfylla de funktionella specifikationerna och de operativa kraven för trafikplatsen vid 11th Street Corridor. I projektet ingår ett avtal om design och byggnation för att alla trafikflöden kring 11th Street Corridor ska svara mot beslutsprotokollets krav och den slutligt godkända miljökonsekvensbeskrivningen. 

Arbetet har påbörjats och väntas vara klart i november 2015.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 400 medarbetare. 2011 uppgick intäkterna i USA till cirka 31,3 miljarder kronor.