Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2013-09-30 12:45 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under september 2013 har på aktieägares begäran 5 098 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 599 356 673.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 939 289 aktier av serie A, och 399 963 783 av serie B.

Contact: Pontus Winqvist, Senior Vice President Group Corporate Finance & Control
Telefon +46104488851