Sök

Ny VD för Stabilator

1997-01-20 00:00 CET
Pressmeddelande

Civilingenjör Peter Jonsson, 38, har från och med den 1 februari 1997 utsetts till ny verkställande direktör för Skanskas dotterbolag Stabilator AB.

PRESSINFORMATION 1997-01-20                             04/97

NY VD FÖR STABILATORCivilingenjör Peter Jonsson, 38, har från och med den 1 februari 1997 utsetts till ny verkställande direktör för Skanskas dotterbolag Stabilator AB.

Peter Jonsson är för närvarande avdelningschef i Stabilator. Han efterträder Björn Emt som övergår i en nyinrättad befattning som ansvarig för projekt- och affärsutveckling, främst inom bolagets ex-panderade utlandsverksamhet.

Stabilator verkar inom grundläggning, miljöteknik, jord- och bergförstärkning samt spännarmering. Omsättningen i bolaget uppgår till ca 600 Mkr med 500 anställda. Utlandsverksamheten utgör 25 procent av omsättningen med dotterbolag i USA, Hongkong och Polen.


Danderyd den 20 januari 1997

SKANSKA AB
Koncernstab Information