Sök

Skanska fullföljer förvärvet av majoritetsandel i Steiner - störst i Schweiz inom byggrelaterade tjänster och projektutveckling

1999-04-26 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har förvärvat 70 procent av Karl Steiner Holding AG, enligt den avsikts-förklaring som tidigare givits.
Steiner är Schweiz största företag inom byggservice och projektutveckling.

PRESSINFORMATION 1999-04-26                             36/99

Skanska fullföljer förvärvet av majoritetsandel i Steiner - störst i Schweiz inom byggrelaterade tjänster och projektutveckling

Skanska har förvärvat 70 procent av Karl Steiner Holding AG, enligt den avsikts-förklaring som tidigare givits.
Steiner är Schweiz största företag inom byggservice och projektutveckling.

1998 hade Steiner med delägda internationella företag en byggvolym på mer än 1,5 miljard CHF, varav 1 miljard CHF i Schweiz. Steiner som är specialiserade på bygg-tjänster och projektutveckling är verksamma i hela värdekedjan från inledande analys av kundens behov till genomförande samt även i eftermarknaden med service och facility management.

Förutom på den schweiziska marknaden är Steiner också aktivt i bl a Tyskland och Frankrike. I Frankrike innehar bolaget en 50-procentig andel i Sogelym-Steiner. Genom det hälftenägda projektledningsbolaget TSI International är bolaget även verksamt i Europa, Mellanöstern och Sydostasien.

- Steiner är ett välskött och lönsamt företag med stor tillväxtpotential och goda möjligheter till synergier. Steiners sätt att arbeta i hela värdekedjan inklusive projektutveckling stämmer väl överens med vår strategi, kommenterar Skanskas VD och koncernchef Claes Björk, förvärvet.

- Förvärvet av Steiner ger oss en stark bas i Schweiz samtidigt som det även förstärker möjligheterna till vidare expansion i Europa och andra internationella marknader genom den mycket starka kundbasen, säger Anders C Karlsson, chef för Skanska Europe.

- Jag ser mycket goda möjligheter till fortsatt utveckling av företaget inom Skanska-koncernen. Vi har en god grund genom gemensam syn på vision, strategier och arbetssätt. Nu ska vi fortsätta att tillsammans utveckla partnerskapet med våra kunder. De reaktionerna jag hittills mött på marknaden är mycket positiva, säger Peter Steiner som kvarstår som ägare till 30 procent av aktierna och kommer att inneha styrelseordförandeposten i Karl Steiner Holding AG.

Familjen Steiner kvarstår som ensam ägare till Karl Steiner Immobilien AG och bibehåller även 22 procent av amerikanska Turner Corp. Dessa delar ligger helt utanför Skanskas förvärv.

Proforma
Nyckeltal Karl Steiner Holding AG 1998
  MCHF
Nettoomsättning 1) 630
Rörelseresultat: 9
Resultat efter finansnetto: 12
Resultat efter skatt: 13
Balansomslutning: 315
 
Omsättning per land 1):  
Schweiz 570
Tyskland 60

Antal anställda ca 400 (98-12-31)

1) Exklusive projekt- och byggledningsuppdrag och de hälftenägda verksamheterna i Sogelym-Steiner och TSI International.

Förvärvspriset är lika med substansvärdet i de förvärvade enheterna och rörelseresultatet motsvarar därför årseffekten på Skanskas resultat.

 

Stockholm 1999-04-26

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders C Karlsson, chef Skanska Europa, tel: 040 - 14 40 00
Ferdinand Zoller, Karl Steiner Holding AG, tel +41 1 305 24 25