Sök

Skanska får brouppdrag för 178 miljoner kronor

1999-03-03 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att bygga två nya dubbelspåriga järnvägsbroar över Göta Älv i Trollhättan. Kontraktssumman för totalentreprenaden är 178 miljoner SEK. Kund är Banverket Västra Banregionen.

Pressinformation 1999-03-03                                    22/99

Skanska får brouppdrag för 178 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget att bygga två nya dubbelspåriga järnvägsbroar över Göta Älv i Trollhättan. Kontraktssumman för totalentreprenaden är 178 miljoner SEK. Kund är Banverket Västra Banregionen.

Kunden valde Skanskas förslag till tekniska lösningar för det komplicerade projektet efter förhandlingar.

Projektet består av en fackverkslyftbro i stål med ca 55 meters spännvidd och med fyra 36 meter höga lyfttorn i betong. Uppdraget omfattar även en fast fackverksbro i stål med ca 80 meters spännvidd, banarbeten för nytt dubbelspår samt arbeten i farleden.

Såväl järnvägstrafik som sjötrafik ska fortsätta att gå genom arbetsområdet under hela entreprenadtiden. Broarna ska vara färdiga i december 2000.

De nya broarna är en del av Nordlänken - järnvägen mellan Göteborg och Oslo som får ökad kapacitet genom att byggas ut till dubbelspår.

Skanska Berg och Bro är huvudentreprenör men projektet ska bedrivas i samarbete med Skanska Teknik, Emil Lundgrens Elektriska AB samt det holländska företaget Hollandia BV som svarar för detaljprojektering, tillverkning och montage av båda stålfackverken samt maskineriet till lyftbron.

 

Danderyd 1999-03-03

SKANSKA SVERIGE AB
Information

 


För ytterligare information:
John Söderberg, avdelningschef inom Skanska Berg och Bro,
tel 08-753 89 35, eller
Hans Ericsson, Skanskas chef för projektet, tel 031 - 771 14 32.