Sök

Gränsöverskridande samarbete för sunt boende

1999-07-13 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska Bostäder startar ett tvärvetenskapligt samarbete med Astma och Allergiförbundet och Folkhälsoinstitutet med syfte att öka kunskapen om hur sunda inomhusmiljöer kan skapas.
- Genom undersökningar som Gallup gjort på uppdrag av oss vet vi att var femte svensk i genomsnitt påverkas negativt av en dålig innemiljö. Därför är det viktigt att vi hittar samarbetsformer som gör att kunskapen om hur vi kan skapa sunda innemiljöer ökar, säger Maria Björck, ansvarig för Skanska Bostäders innemiljösatsning.

PRESSINFORMATION 1999-07-13                            62/99

Gränsöverskridande samarbete för sunt boende

Skanska Bostäder startar ett tvärvetenskapligt samarbete med Astma och Allergiförbundet och Folkhälsoinstitutet med syfte att öka kunskapen om hur sunda inomhusmiljöer kan skapas.
- Genom undersökningar som Gallup gjort på uppdrag av oss vet vi att var femte svensk i genomsnitt påverkas negativt av en dålig innemiljö. Därför är det viktigt att vi hittar samarbetsformer som gör att kunskapen om hur vi kan skapa sunda innemiljöer ökar, säger Maria Björck, ansvarig för Skanska Bostäders innemiljösatsning.

Allt fler svenskar uppger idag att de har problem som beror på en osund eller dålig innemiljö. Listan på typiska symptom kan göras lång - rinnande näsa, hostningar eller eksem på grund av allergi och överkänslighet för att bara nämna några av de vanligaste problemen.

Det stora antalet drabbade - ca 1,5 miljoner svenskar enligt Gallupundersökning i december 1998 - är också ett av skälen till att bland andra Folkhälsoinstitutet och Astma Allergiförbundet utropat 1999 till Inomhusmiljöår, Inne 99.

- Satsningen på ett innemiljöår har givit oss en möjlighet att lyfta fram innemiljö-frågor och också peka på sambandet mellan dålig innemiljö och ohälsa, säger Maria Björck.

Initiativet till det samarbetet mellan Folkhälsoinstitutet, Astma och Allergiförbundet och Skanska Bostäder har tagits av byggföretaget och syftet är att underlätta informationsspridningen mellan de aktörer som idag påverkar våra innemiljöer.

- Det här är ett unikt samarbete. Problemet är inte att det saknas kunskap, snarare att alldeles för få har en samlad bild av problemet vilket gör att misstagen begås. Misstag som leder till att problem med en dålig innemiljö består.

Samarbetet inleds redan nu i sommar med allergidagarna vid den stora bomässan H99 och i september startar en organiserad frukostdialog för fackmän, forskare, läkare, brukare med flera i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall. Självfallet är arrangemangen kostnadsfria för deltagarna.

Vi hoppas också på att samarbetet ska kunna bidra till att intresset för innemiljö-frågorna i samhället ökar.

Astma och Allergiförbundet har praktiska erfarenheter och kunskaper om inomhus-miljön, allergi och annan överkänslighet som byggare och förvaltare av bostäder behöver känna till och använda.
- Vi får dagligen frågor från oroliga allergiker som rör t ex materialval och ventilation. Goda exempel och konkreta lösningar är förutsättningen för att bygg-branschen ska kunna ta till sig information, säger Marie-Louise Luther, Astma och Allergiförbundets projektledare för Inne 99.

- Kan vi bara hjälpa de som har en möjlighet att påverka våra framtida innemiljöer att sprida information sinsemellan, är mycket vunnet, tror Maria Björck.

 

Helsingborg 1999-07-13

SKANSKA SVERIGE AB
Information

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Maria Björck, Skanska Bostäder,
tel 040-14 46 01 eller 070-588 03 58,
e-post: Contact

Marie-Louise Luther, Astma och Allergiförbundet,
tel 08-506 28 211,
e-post: Contact