Sök

Skanska förstärker satsningen på samordnade inköp genom ny koncernstab

2004-12-02 08:53 CET
Pressmeddelande

Skanska inrättar en ny central enhet för att samordna koncernens inköpsarbete. Avsikten är att Koncernstab Inköp bättre ska ta till vara skalfördelar och synergimöjligheter som Skanskas stora inköpsvolymer ger. Inköpta varor och tjänster utgör cirka två tredjedelar av koncernens omsättning.

   Pressrelease


2004-12-02

Skanska förstärker satsningen på samordnade inköp genom ny koncernstab

Skanska inrättar en ny central enhet för att samordna koncernens inköpsarbete. Avsikten är att Koncernstab Inköp bättre ska ta till vara skalfördelar och synergimöjligheter som Skanskas stora inköpsvolymer ger. Inköpta varor och tjänster utgör cirka två tredjedelar av koncernens omsättning.

- Det finns en stor potential i att koordinera inköpsinsatserna. Ambitionen med den nya centrala inköpsfunktionen är att stimulera till ökad regional och global samverkan inom koncernen, säger Petter Eiken, tillträdande vice VD Skanska AB.

- Hittills har såväl våra kunder som flera av koncernens affärsenheter dragit nytta av de olika inköpsavtal som initierats av Skanska Sverige. Nu ska vi vidareutveckla detta genom att bättre utnyttja inköpskanalerna på våra övriga hemmamarknader.

Den nya stabsfunktionen ska stödja Skanskas samtliga affärsenheter som även fortsättningsvis kommer att ha huvudansvaret för inköpen.

Koncernstab Inköp inrättas den första januari 2005 och ska ledas av Bert-Ove Johansson, som därmed lämnar posten som VD för Skanska BOT. Han kommer att rapportera till Petter Eiken, som inom koncernledningen ska ansvara för inköpsfrågorna. 

- Bert-Ove Johansson har lång erfarenhet från Skanskas olika verksamheter. I sitt arbete med BOT har han visat prov på sin förmåga att stimulera samverkan mellan olika enheter, säger Petter Eiken.

Till ny chef för Skanska BOT har Simon Hipperson utsetts, se separat pressmeddelande.
__________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 38