Sök

Skanska-konsortium designar och bygger motorväg i Sydkarolina för två miljarder kronor

2000-03-23 11:05 CET
Pressmeddelande

Skanskas amerikanska dotterbolag Tidewater Skanska har fått uppdraget att designa och bygga 32 km motorväg inklusive 29 broar i Sydkarolina, USA. Ordern är värd 232 miljoner dollar, ca 2.004 miljoner kronor. Tidewater Skanskas andel är 35 procent. Kund är South Carolina Department of Transportation.

PRESS RELEASE

2000-03-23   Skanska-konsortium designar och bygger motorväg i Sydkarolina för två miljarder kronor Skanskas amerikanska dotterbolag Tidewater Skanska har fått uppdraget att designa och bygga 32 km motorväg inklusive 29 broar i Sydkarolina, USA. Ordern är värd 232 miljoner dollar, ca 2.004 miljoner kronor. Tidewater Skanskas andel är 35 procent. Kund är South Carolina Department of Transportation. Uppdraget genomförs i ett 65/35-konsortium tillsammans med Flatiron Structures. Konsortiet, med namnet Palmetto Transportation Constructors, svarar för såväl design som byggande. Projektet ska slutföras på 30 månader enligt en mycket offensiv tidplan. Den nya motorvägen ska förbinda SC Route 9 med US Route 501 i Horry County i Sydkarolina nära Myrtle Beach och farleden Intracoastal Waterway. Anbudstävlingen var utformad för att ge projektet största möjliga omfattning för budgeterade 232 miljoner dollar. Skanska Tidewater-konsortiet kunde förutom att uppfylla kundens krav också erbjuda en utökning av uppdraget för att förbättra trafiksystemet i området. Konsortiet åtar sig också att lösa en rad tillståndsfrågor. Hänsyn till de kustnära våtmarkerna ges hög prioritet. Över särskilt ömtåliga passager byggs motorvägen successivt ut på pålar för att undvika att tung utrustning skadar terrängen. Infrastrukturmarknaden ökar i USA som en följd av den stora infrastruktur-satsningen TEA 21. Skanskas dokumenterade kompetens inom området resulterar nu i nya stora uppdrag. Nyligen fick Slattery Skanska och Koch Skanska ett motorvägsuppdrag i New York värt 2 miljarder kronor. Sammanlagt har Skanska därmed fått nya vägprojekt för 2,7 miljarder kronor under den senaste veckan.   ____________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Edward Keeter, vice VD, Tidewater Skanska Group, tel +1 757-578 4100