Sök

Skanska bygger förbifartsled i Charlottesville, USA, för 560 miljoner kronor

2012-06-27 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har i ett joint venture tillsammans med Bransch Highways fått i uppdrag av Virginia Department of Transportation att bygga en 10 kilometer lång förbifartsled för Route 29 i Albemarle County, nära Charlottesville, USA. Skanskas andel av kontraktet är 60 procent, vilket motsvarar 82 miljoner dollar, cirka 560 miljoner kronor. Kontraktet inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil under det andra kvartalet 2012.

Projektet inkluderar bygget av en fyrfilig förbifartsled på västra sidan om Route 29, som ska avlasta den befintliga vägbanan och förbättra genomfartstrafiken.

Arbetet inleds i juli 2012 och beräknas vara slutfört i juli 2016.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 400 medarbetare. 2011 uppgick intäkterna i USA till cirka 31,3 miljarder kronor.