Sök

Skanska säljer kommersiell fastighet i Seattle, USA, för cirka 475 miljoner kronor

2014-12-22 08:45 CET
Pressmeddelande

Skanska säljer utvecklingsfastigheten Stone34 i Seattle, USA, för USD 70 M, cirka 475 miljoner kronor. Köparen är ett joint venture mellan Unico Properties och the Laird Norton Company. Försäljningen bokförs för Skanska Commercial Development USA i fjärde kvartalet 2014 och överlämnandet av fastigheten är planerat till fjärde kvartalet 2014.

Stone34

Stone34 är Skanskas första utvecklingsfastighet i Seattle och färdigställdes sommaren 2014. Bottenvåningen rymmer över 2 000 kvadratmeter butiksyta, 800 kvadratmeter gemensamma utomhusytor, cykelparkering och bilparkering med laddstationer för elbilar. Nuvarande kommersiella hyresgäster är bland annat flagship stores för Brooks och MiiR.

Skanska har två utvecklingsprojekt under uppförande i Seattle-området, och har även nyligen annonserat hyresavtal för marken för 2&U, ett förstklassigt kontorstorn i centrala Seattle.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.