Sök

Skanska tecknar avsiktsförklaring att bygga kraftverksprojekt på Sri Lanka för ca 450 miljoner kronor

1999-03-17 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska ska bygga det nya vattenkraftverket Kukule Ganga på Sri Lanka. Skanska och Ceylon Electricity Board har tecknat en avsiktsförklaring att teckna kontrakt senare i vår. Uppdraget är värt ca 450 miljoner kronor och förutsätter ett godkännande av det statliga japanska finansieringsinstitutet OECF som finansierar projektet med mjuka lån.

PRESSINFORMATION 1999-03-17                             26/99

Skanska tecknar avsiktsförklaring att bygga kraftverksprojekt på Sri Lanka för ca 450 miljoner kronor

Skanska ska bygga det nya vattenkraftverket Kukule Ganga på Sri Lanka. Skanska och Ceylon Electricity Board har tecknat en avsiktsförklaring att teckna kontrakt senare i vår. Uppdraget är värt ca 450 miljoner kronor och förutsätter ett godkännande av det statliga japanska finansieringsinstitutet OECF som finansierar projektet med mjuka lån.

Skanska ska utföra underjordsarbetena till kraftverket som kommer att få en effekt på 2x35 MW. Projektet omfattar tillopps- och utloppstunnlar på totalt 6,6 km, ett 140 m högt tryckschakt och en underjordisk kraftstation. Byggtiden är 43 månader. Japanska Kajima ska utföra ovanjordsarbetena under ett separat kontrakt.

Skanska International Civil Engineering har på Sri Lanka tidigare byggt kraftverket Kotmale. Under 1997 avslutades 5,5-miljardersprojektet URI i norra Indien. För närvarande har Skanska vattenkraftverk för ca 2,75 miljarder kronor under byggnad i Colombia, Pakistan och Island.

 

Danderyd 1999-03-17

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Stig Holmqvist, chef Region South, Skanska International Civil Engineering, tel 08 – 753 80 00

 

Denna och tidigare pressinformation finns även på http://www.skanska.se