Sök

Skanska får byggledningsuppdrag för utbyggnaden av ett forskningscampus i USA

2012-04-11 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat kontrakt för ett byggledningsuppdrag med en konfidentiell kund. Kontraktet gäller utbyggnaden av ett farmaceutiskt forskningscampus i nordöstra USA. Skanska ska leda all byggnation. Kontraktet är värt USD 450 miljoner, cirka 3 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building första kvartalet 2012. 

Arbetet har påbörjats och beräknas vara färdigställt 2015.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7 400 medarbetare. 2010 uppgick intäkterna i USA till cirka 34 miljarder kronor.