Sök

Skanska får bro- och motorvägsuppdrag i Virginia, USA, värt 1,4 miljarder kronor

2002-01-03 10:15 CET
Pressmeddelande

Skanskas amerikanska dotterbolag Tidewater Skanska har fått uppdraget att bygga bro- och vägprojektet Pinners Point Interchange in Portsmouth, Virginia. Uppdraget är värt USD 136 miljoner, ca 1,4 miljarder kronor. Kund är Virginia Department of Transportation. Det nya kontraktet har inkluderats i orderingången för det fjärde kvartalet 2001.

   Press Release


2002-01-03

 

Skanska får bro- och motorvägsuppdrag i Virginia, USA, värt 1,4 miljarder kronor

Skanskas amerikanska dotterbolag Tidewater Skanska har fått uppdraget att bygga bro- och vägprojektet Pinners Point Interchange in Portsmouth, Virginia. Uppdraget är värt USD 136 miljoner, ca 1,4 miljarder kronor. Kund är Virginia Department of Transportation.

Det 2,4 km långa motorvägsprojektet är Virginia Department of Transportations största enskilda byggkontrakt någonsin. Den nya trafikleden kommer att avlasta Portsmouths historiska stadsdelar från den intensiva trafiken. Mer än 20.000 fordon passerar här dagligen. För trafikanterna innebär den nya trafikleden förkortade restider genom staden och direktförbindelse från Western Freeway till stadens centrala genomfartsled Mid-Town Tunnel och till Martin Luther King Freeway.

Virginia Department of Transportation valde Tidewater Skanska efter en ny form av anbudstävling som förutom pris även baserades på snabbhet i genomförandet. Tidewater Skanska inleder arbetena i januari 2002 och kommer att avsluta projektet i slutet av 2004. Tidewater Skanskas dotterbolag Bayshore Concrete Products kommer att leverera 66 betongpålar var och en med en vikt på 100 ton samt förspända betongelement för projektets 500 meter långa bro som ska anslutas till en befintlig bro över Elizabeth River.

Det nya kontraktet har inkluderats i orderingången för det fjärde kvartalet 2001.

Tidewater Skanska fick i juli 2001 uppdraget att bygga Arthur Ravenel Jr Bridge - en ny motorvägsbro över Cooper River i South Carolina. Kontraktet för USA:s längsta snedkabelbro är värt totalt USD 531 miljoner varav Tidewater Skanska har 60 procent.

____________________________________________
För ytterligare information, kontakta:

Edward Keeter, vice vd, Tidewater Skanska,
tel +1 757 578 4100
Tor Krusell, informationsdirektör Skanska AB,
tel 08-753 87 47