Sök

Skanska får motorvägskontrakt i Tampa, Florida, för cirka 1 miljard kronor

2012-06-14 08:45 CET
Pressmeddelande

Skanska i ett joint venture tillsammans med Ajax Paving Industries har fått i uppdrag av Florida Department of Transportation att utforma och bygga om motorvägen I-275 (SR 93) mellan SR 60 (Memorial Highway) och floden Hillsborough i Tampa, Florida. Totalvärdet på kontraktet uppgår till 215 miljoner dollar, cirka 1,46 miljarder kronor. Skanskas andel av kontraktet är 70 procent, vilket motsvarar cirka 150 miljoner dollar, cirka 1 miljard kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil under andra kvartalet 2012.

Förbättringarna av I-275 innebär att man ska ersätta den befintliga motorvägen med fyra norrgående vägbanor från Westshore Boulevard till Himes Avenue samt fyra södergående vägbanor från SR 60 (Memorial Highway) till floden Hillsborough. Ramper och trafikplatser kommer också att ändras för att förbättra trafikflödet. Arbetet påbörjas i juli och planeras vara klart i juli 2016.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 400 medarbetare. 2011 uppgick intäkterna i USA till cirka 31,3 miljarder kronor.