Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2014-06-30 16:00 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juni 2014 har på aktieägares begäran 3 340 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 599 082 371.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 908 811 aktier av serie A, och 399 994 261 av serie B.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900