Sök

Skanska bäst i Sverige på att rapportera sina koldioxidutsläpp

2013-10-07 16:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har återigen fått en placering i CDP:s Nordic 260 Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) och placerades högst av alla svenska företag. Dessutom, för fjärde året i rad, rankas Skanska högst bland de nordiska byggföretagen när det gäller att rapportera sina direkta och indirekta koldioxidutsläpp.

Denna prestation annonserades i dag vid CDP Nordic 260 Climate Change Report 2013, som granskar hur världens största noterade företag agerar utifrån ett förändrat klimat.

Indexet lyfter fram de företag på de nordiska börserna som har visat upp en stark inställning till ny information om klimatförändringar.

Företagen poängsätts på en skala upp till 100 utifrån vilken standard och hur fullständiga deras bidrag är. Höga poäng indikerar att de har haft robust klimatdata och en god förståelse för hur frågor kring klimatförändringar påverkar företaget. Med hjälp av olika kanaler kommuniceras dessa poäng till investerare och andra beslutsfattare som ska utvärdera företagens beredskap för förändrad efterfrågan på marknaden och regleringar kring utsläpp.

– Vi är mycket glada och stolta, eftersom detta är den viktigaste rapporten i världen inom detta område. Detta visar att vi är på rätt väg. Att mäta och minska utsläpp är en del av det dagliga arbetet i vår fortsatta resa mot Deep Green™, säger Johanna Wikander, Green Support Manager på Skanska AB.

CDP, tidigare känt som Carbon Disclosure Project, är en internationell ideell organisation som tillhandahåller det enda globala systemet för företag och städer att mäta, visa, hantera och dela vital miljöinformation. CDP arbetar med marknadsaktörer, inklusive 722 institutionella investerare med ett förvaltat kapital på över 560 000 miljarder kronor, för att motivera företagen att visa upp sin inverkan på miljön och naturresurser – och agera för att reducera den. CDP-rapporten har genomförts globalt sedan 2000 och i Norden sedan 2007.

Den fullständiga Nordic 260 report finns på www.cdp.net