Sök

Skanska får brouppdrag i Polen värt 364 miljoner kronor

2001-11-16 11:07 CET
Pressmeddelande

Skanskas polska dotterbolag Exbud Skanska har fått uppdraget att designa och bygga “Millennium Bridge” i Wroclaw i sydvästra Polen. Kontraktet är värt 39 miljoner euro, ca 364 miljoner kronor. Kund är staden Wroclaws vägmyndighet.
“Millennium Bridge” över floden Oder blir en del av den nya kringfartsleden runt Wroclaw. Den 972 meter långa bron blir fyrfilig och får separata gång- och cykelbanor. Bron, som är den första nya bron som byggs i Wroclaw på 50 år, kommer att avlasta stadens centrala broar.

Press Release


2001-11-16

 

Skanska får brouppdrag i Polen värt 364 miljoner kronor


Skanskas polska dotterbolag Exbud Skanska har fått uppdraget att designa och bygga "Millennium Bridge" i Wroclaw i sydvästra Polen. Kontraktet är värt 39 miljoner euro, ca 364 miljoner kronor. Kund är staden Wroclaws vägmyndighet.

"Millennium Bridge" över floden Oder blir en del av den nya kringfartsleden runt Wroclaw. Den 972 meter långa bron blir fyrfilig och får separata gång- och cykelbanor. Bron, som är den första nya bron som byggs i Wroclaw på 50 år, kommer att avlasta stadens centrala broar.

Exbud Skanskas brobyggarenhet har en hög brobyggarkompetens, senast dokumenterad i ett broprojekt som genomfördes på rekordtid i centrala Krakow. Den tekniska kompetensen och erfarenheten inom brobyggande var en starkt bidragande orsak till att Exbud Skanska valdes att svara för såväl design och planering som genomförandet av projektet på turn key-basis.

Designarbetena startar omgående och byggnadsarbetena ska inledas under våren 2002 för att vara avslutade i september 2004.

____________________________________________


För ytterligare information, kontakta:

Jan-Gunnar Glave, tillförordnad VD Exbud Skanska,
tel +48 609 038 508
Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 87 47