Sök

Information inför ordinarie bolagsstämma i Skanska AB den 29 April 1998

1998-04-22 00:00 CET
Pressmeddelande

Styrelsen i Skanska AB har föreslagit en utdelning till aktieägarna i Skanska av samtliga aktier i Drott AB, som är i det närmaste obelånat och innehåller fastigheter till ett bedömt marknadsvärde om 10 miljarder kronor.

PRESSINFORMATION 1998-04-22                             30/98

INFORMATION INFÖR ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I SKANSKA AB DEN 29 APRIL 1998

Styrelsen i Skanska AB har föreslagit en utdelning till aktieägarna i Skanska av samtliga aktier i Drott AB, som är i det närmaste obelånat och innehåller fastigheter till ett bedömt marknadsvärde om 10 miljarder kronor.

Styrelsens förslag i sin helhet finns tillgängligt här.Danderyd den 22 april 1998

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation
För ytterligare information kontakta Cecilia Schön, informationsdirektör Skanska,
tel.08-753 87 99 eller
Mats Mared, VD Drott AB, tel.08- 753 89 8