Sök

Jämförelsesiffror för Skanskas verksamheter i Finland, Storbritannien och inom International

2004-06-17 13:40 CET
Pressmeddelande

Som ett led i renodlingen av verksamheten på Skanskas hemmamarknader överfördes i början av 2004 nedanstående verksamheter till affärsenheten Skanska International, tidigare Skanska International Projects (se pressmeddelande 2004 02 02). Även Skanskas andel av resultatet i hälftenägda Gammon Skanskas inkluderas i Skanska International.

Länk till pressreleasen

Länk till bifogad excel-fil