Sök

Skanska expanderar i USA - förvärvar byggledningsföretaget Barclay White i Philadelphia för 13,5 miljoner dollar, ca 121 miljoner kronor

2000-08-02 11:36 CET
Pressmeddelande

Skanska har förvärvat 100 procent av aktierna i byggledningsföretaget Barclay White Inc., baserat i Blue Bell, nära Philadelphia i östra USA. Förvärvspriset uppgår till 13,5 miljoner dollar, ca 121 miljoner kronor. Företaget ägdes tidigare av en grupp anställda.

Press Release  

2000-08-02   Skanska expanderar i USA – förvärvar byggledningsföretaget Barclay White i Philadelphia för 13,5 miljoner dollar, ca 121 miljoner kronor   Skanska har förvärvat 100 procent av aktierna i byggledningsföretaget Barclay White Inc., baserat i Blue Bell, nära Philadelphia i östra USA. Förvärvspriset uppgår till 13,5 miljoner dollar, ca 121 miljoner kronor. Företaget ägdes tidigare av en grupp anställda. Barclay White som förra året omsatte 293 miljoner dollar, ca 2,6 miljarder kronor har en längre tid visat stadig tillväxt. Orderstocken uppgår till 495 miljoner dollar, ca 4,4 miljarder kronor. Barclay White konsolideras från den 1 juli som ett dotterbolag till Sordoni Skanska. Skanska som är det fjärde största bolaget på den inhemska amerikanska byggmarknaden fortsätter härmed den framgångsrika förvärvsstrategin i USA. Genom förvärvet av Barclay White blir Skanska även ledande i Philadelphia-området. Barclay White grundades 1913 som ett privat byggföretag. Numera är företaget helt inriktat på byggledningsverksamhet av stora projekt. Bolaget är ett av de största byggtjänstföretagen i Philadelphia-området. Förutom i hemstaten Pennsylvania har Barclay White verksamhet i Delaware och Puerto Rico. Barclay White har en lång rad återkommande stora kunder inom sektorerna för medicin och hälsovård samt utbildning. Bland kunderna kan nämnas Wyeth Ayerst Laboratories, Jansen Pharmaceuticals, Pfizer, Johnson & Johnson, Albert Einstein Medical Center samt ett flertal universitet, däribland University of Pennsylvania, Pennsylvania State, Delaware State, Princeton, Yale och Drexell. Förvärvet av Barclay White stärker vår närvaro i östra USA ytterligare. Bolaget har en stark ledning och är både lönsamt och välrenommerat. Dessutom har bolaget en imponerande kundbas inom sektorer som ger goda tillväxtmöjligheter de närmaste åren, säger Stuart E. Graham, chef för Skanska USA. Genom att ingå i Skanska-koncernen får vi en finansiell styrka som ger oss kraft att växa och gör det möjligt att ta på oss ansvaret för allt större projekt, säger Barclay Whites VD Edwin E. Jorden, som kommer att fortsätta leda företaget. Nyckeltal Barclay White 1999    MUSD     (Mkr) Nettoomsättning                           293    (2.637) Rörelseresultat                              5,1        (46) Nettoskuld                                       0         (0)Synligt eget kapital                           5        (45)Orderstock                                    495   (4.455)Antal anställda                              210 (SEK/USD 9 kronor) ------------------------------------------------------------------------------------- För ytterligare information, kontakta: Peter Wallin, chef Investor Relations Skanska AB, tel 0709 53 88 86 Maureen Lally, marknadschef Sordoni Skanska, tel +1 973 334 5300