Sök

Skanska bygger stort bostadsområde i Helsingfors

1997-01-29 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas finska dotterbolag ska påbörja ett gigantiskt bostadsprojekt i Fågelvik i centrala Helsing-fors. Totalt beräknas projektet kosta ca 500 miljoner FIM, motsvarande ca 750 miljoner kronor.

PRESSINFORMATION 1997-01-29                             06/97

SKANSKA BYGGER STORT BOSTADSOMRÅDE I HELSINGFORSSkanskas finska dotterbolag ska påbörja ett gigantiskt bostadsprojekt i Fågelvik i centrala Helsing-fors. Totalt beräknas projektet kosta ca 500 miljoner FIM, motsvarande ca 750 miljoner kronor.

Projektet omfattar cirka 700 lägenheter på totalt 40.000 kvm. Därtill byggs kontor på 2.000 kvm och 500 garageplatser under mark.

Skanska har genom en överenskommelse med finska Tradeka-gruppen förvärvat byggrättig-heten för projektet och äger sedan tidigare delar av marken.

Byggstart sker i april och projektet beräknas färdigt under 1999.

Danderyd den 28 januari 1997

SKANSKA AB
Koncernstab Information