Sök

Skanska får nytt miljöuppdrag i New York för USD 136 miljoner, ca 1 miljard kronor

2005-07-13 08:35 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att bygga ut en anläggning för att förbättra vattenkvaliteten i Brooklyn, New York. Kontraktssumman uppgår till USD 136 miljoner, 1.050 miljoner kronor, och kommer att inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2005. Kund är New York City Department of Environmental Protection.

   Pressrelease


2005-07-13

 

Skanska får nytt miljöuppdrag i New York för USD 136 miljoner, ca 1 miljard kronor

Skanska har fått uppdraget att bygga ut en anläggning för att förbättra vattenkvaliteten i Brooklyn, New York. Kontraktssumman uppgår till USD 136 miljoner, 1.050 miljoner kronor, och kommer att inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2005. Kund är New York City Department of Environmental Protection.

I Skanskas uppdrag ingår uppförande av nya byggnader och anläggningar vid Paerdegat Basin. Skanska ska även ansvara för installation av utrustning för styrning och kontroll liksom även av rörledningar och pumpar etc. Därutöver ingår att återställa vissa delar av våtmarkerna vid intilliggande Jamaica Bay. Arbetet på plats inleds i juli med avsikt att färdigställas inom 48 månader.

Kontraktet avser en utbyggnad av den befintliga dagvattenreservoaren Paerdegat Basin Water Quality Facility. Anläggningen används för att magasinera förorenat dagvatten och avloppsvatten som ett skydd vid höga flöden, t ex skyfall och snösmältning. Det magasinerade vattnet pumpas därefter vidare till reningsverk.

Projektet är ett led i New York City Department of Environmental Protections program för att minska föroreningar och höja kvaliteten på stadens vatten.

Detta är Skanskas tredje stora miljöuppdrag i New York. Skanska genomför för närvarande stora utbyggnader av vattenreningsanläggningarna North River Water Pollution Control Plant för USD 46,6 miljoner och Newtown Creek där Skanskas andel av kontraktssumman uppgår till USD 222 miljoner.

Projektet genomförs av Skanska USA Civils enheter Slattery Skanska och Gottlieb Skanska. Skanska USA Civil är inriktat på byggande av infrastrukturanläggningar såsom motorvägar, broar och anläggningar för energi, kollektivtrafik, vatten och vattenrening. Bolaget med verksamhet i östra USA, Colorado och Kalifornien har ca 4.400 anställda. Skanska USA Civil omsatte förra året ca 12 miljarder kronor.

__________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 99
Karen Diemer, informationschef, Skanska USA Civil,
Tel +1 718 746 2785