Sök

Skanskas årsredovisning tillgänglig på hemsidan

2010-03-12 08:47 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Skanskas årsredovisning för 2009 är nu tillgänglig på Skanskas hemsida under adress www.skanska.com/sv/finansiellt där såväl svensk som engelsk version finns. Här kan även den tryckta årsredovisningen beställas.