Sök

Förändringar i Skanskas koncernledning och ny direktör för affärsenheten Skanska USA Civil

2014-08-18 08:30 CET
Pressmeddelande

Mike McNally, Executive Vice President på Skanska och ansvarig för de amerikanska byggenheterna Skanska USA Civil och Skanska USA Building, slutar på Skanska till årsskiftet. Från 1 januari 2015 efterträds Mike McNally av Richard Cavallaro, som för närvarande är VD för affärsenheten Skanska USA Civil.

Karin Lepasoon, Executive Vice President Skanska, med ansvar för strategi och stabsfunktioner inom koncernen, lämnar i dag Skanskas Senior Executive Team, SET, av familjeskäl. Karin kommer att fortsätta som strategiskt stöd åt Johan Karlström, VD och koncernchef, Skanska.

Johan Karlström, VD och koncernchef, kommenterar:

– Mike har bidragit till att utveckla Skanska till ett av de ledande byggföretagen i USA. Den amerikanska marknaden står för en stor och växande del av Skanska. Vi ser stora möjligheter inom bygg- och anläggningsprojekt, inklusive energisektorn och även inom utvecklingen av kommersiella fastigheter.

– Karin har haft en central roll i utvecklingen av Skanskas affärsplan och den strategi som vi framgångsrikt följer. De koncernstabs-funktioner Karin ansvarat för, såsom hållbarhet och kommunikation, är välkända och respekterade i branschen och har spelat en viktig roll i för att positionera Skanska som ett modernt och innovativt företag.

– Jag vill tacka Mike och Karin för deras ovärderliga insatser i arbetet i koncernledningen. Båda har haft nyckelroller för att göra Skanska till ett av världens ledande projekt och byggföretag. Jag är verkligt stolt över att ha haft dem som kollegor och önskar dem båda all lycka i deras nästa steg i livet.

Richard Cavallaro efterträds i sin nuvarande roll som VD för affärsenheten Skanska USA Civil av Michael Cobelli, som för närvarande är Chief Operating Officer och medlem av Skanska USA Civils ledningsgrupp.

– Rich har stor erfarenhet av att leda stora organisationer och gedigen erfarenhet av att utveckla lönsamma verksamheter. Hans starka värderingar, kundorientering och ledaregenskaper gör honom mycket lämplig att leda Skanska framöver, och jag välkomnar honom som medlem av Skanskas koncernledning, säger Johan Karlström, VD och koncernchef.