Sök

Skanska får miljöuppdrag i New York för 3,9 miljarder kronor, varav Skanskas andel är ca 1,8 miljarder kronor

2003-07-17 09:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att bygga ut och uppgradera avloppsreningsverket Newtown Creek i New York City. Kontraktet är totalt värt USD 493 miljoner, 3.930 miljoner kronor. Skanskas andel av uppdraget är 45 procent, motsvarande USD 222 miljoner, 1.770 miljoner kronor. Kontraktet har inkluderats i orderingången för det andra kvartalet 2003.
Kund är New York City Department of Environmental Protection.
Uppdraget avser avloppsreningsverket Newtown Creek Water Pollution Control Plant i Greenpoint, Brooklyn. Anläggningen har en kapacitet på ca 1,2 miljon kubikmeter per dag. Projektet är sista fasen i en om- och utbyggnad för att anläggningen ska uppfylla de statliga kraven på biologisk rening.
Arbetet inleds i augusti för att vara avslutat i januari 2008.

 Press Release

2003-07-17

 

Skanska får miljöuppdrag i New York för 3,9 miljarder kronor, varav Skanskas andel är ca 1,8 miljarder kronor

Skanska har fått uppdraget att bygga ut och uppgradera avloppsreningsverket Newtown Creek i New York City. Kontraktet är totalt värt USD 493 miljoner, 3.930 miljoner kronor. Skanskas andel av uppdraget är 45 procent, motsvarande USD 222 miljoner, 1.770 miljoner kronor.  Kontraktet har inkluderats i orderingången för det andra kvartalet 2003.

Kund är New York City Department of Environmental Protection.

Uppdraget avser avloppsreningsverket Newtown Creek Water Pollution Control Plant i Greenpoint, Brooklyn.  Anläggningen har en kapacitet på ca 1,2 miljon kubikmeter per dag. Projektet är sista fasen i en om- och utbyggnad för att anläggningen ska uppfylla de statliga kraven på biologisk rening.

Arbetet inleds i augusti för att vara avslutat i januari 2008.

Skanska USA Civil leder ett konsortium som ansvarar för anläggningsarbetet och de mekaniska installationerna. Newtown Creek-anläggningen ska utvidgas från 16 till 24 behandlingsbassänger. Detta kräver dels omfattande nybyggnadsarbeten av rörledningar, sedimenteringstankar och en ny kontrollbyggnad, dels en uppgradering av befintliga delar samt att nya och befintliga delar integreras.

Projektet genomförs av Skanska USA Civil-företagen Slattery Skanska, Gottlieb Skanska och Underpinning & Foundation Skanska. I konsortiet ingår även Picone/McCullagh med en 30-procentig andel och Perini Corporation som har 25 procent.

För samma kund har Skanska tidigare byggt avloppsreningsverket North River Water Pollution Control Plant - anläggningen som står i Hudson River har en kapacitet på 644.000 kbm per dag. Byggnaden är mest känd för den elva hektar (28 acre) stora park- och rekreationsanläggningen Riverbank State Park som byggts ovanpå reningsverket.
____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:
Peter Gimbe, Presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Karen Diemer, Slattery Skanska, tel +1 718 767 2600