Sök

Skanska organiserar för lönsamhet i den danska verksamheten - neddragning i personalstyrkan

2001-08-21 14:09 CET
Pressmeddelande

Skanska fortsätter arbetet med att omorganisera koncernens byggverksamhet i Danmark för att bana väg för fortsatt utveckling och framtida lönsamhet. Personalstyrkan minskas idag med 61 tjänstemän som varslas om uppsägning.

Press Release


2001-08-21


Skanska organiserar för lönsamhet i den danska verksamheten - neddragning i personalstyrkan


Skanska fortsätter arbetet med att omorganisera koncernens byggverksamhet i Danmark för att bana väg för fortsatt utveckling och framtida lönsamhet. Personalstyrkan minskas idag med 61 tjänstemän som varslas om uppsägning.

Totalt har Skanska Danmark därmed reducerat tjänstemannastyrkan med ca 200 personer, eller ca 20 procent, inom staber och byggdivisioner under de senaste månaderna. Störst är neddragningarna på Själland där tjänstemannakåren reducerats med 25 procent.

I början av året tillsattes en ny ledning för Skanska Danmark. Därefter inleddes ett åtgärdsprogram för minskade omkostnader och implementering av förbättrade kontroll- och uppföljningssystem. Nettoomsättningen reduceras från förra årets nivå om 6 miljarder kronor (4,8 miljarder DKK).

- Genom omorganisationen har vi nu skapat en plattform för att uppfylla kraven på lönsamhet. Samtidigt ger dessa insatser förutsättningar för att bygga branschens bästa och starkaste varumärke på samma sätt som Skanska lyckats på en rad andra internationella marknader, säger Per-Ingemar Persson, VD Skanska Danmark.

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Finn Serup Jensen, kommunikationschef, Skanska Danmark, tel  +45 44 77 95 75,
mobiltel +45 21 48 79 66

Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 87 47