Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2012-08-31 12:45 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under augusti 2012 har på aktieägares begäran 18.000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 599 485 319.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 953 583 aktier av serie A, och 399 949 489 av serie B.

Contact: Pontus Winqvist, Senior Vice President Group Corporate Finance & Control
Telefon +46104488851