Sök

Skanska säljer två fastigheter i Uppsala Entré till SPP Fastigheter

2012-10-02 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med SPP Fastigheter om överlåtelse av kontorsfastigheten Fålhagen 70:1 och garagefastigheten Fålhagen 70:2 i Uppsala. Affärerna genomförs som bolagstransaktioner där köpeskillingen beräknats utifrån ett sammanlagt fastighetsvärde om 537 miljoner kronor. Transaktionen bokförs i det fjärde kvartalet 2012 och tillträde sker i december 2012 för kontorsfastigheten respektive andra kvartalet 2015 för garagefastigheten.

Uppsala Entré

Kontorsfastigheten omfattar totalt 16 600 kvm uthyrningsbar area,kontor och butiker, och de största hyresgästerna är Uppsala Kommun, Coop Sverige, Ernst &Young, Btwentyfour och Länsförsäkringar. Garagefastigheten kommer att innehålla 155 bilplatser. Bägge fastigheterna är fullt uthyrda.

Fastigheterna är en del av den stora omdaning som pågår i området kring Uppsala Station med bland annat nya perronger, ombyggda järnvägsspår, ny stationsbyggnad och centralpassage under spåren. Här har även ett nytt Radisson Blu hotell byggts och nu påbörjas byggandet av nya bostäder.

- Vi är mycket nöjda med att ha skapat attraktiva arbetsplatser, som certifieras enligt Green Building och LEED- Gold, i anslutning till Uppsala Resecentrum. Det är glädjande att huset möter SPP Fastigheters högt ställda krav på bland annat energiprestanda, säger Joachim Holmberg, affärsutvecklingschef, Skanska Sverige.

Skanska garanterar byggnadens energiprestanda genom att tillämpa branschens gemensamt framtagna avtalsform för att säkerställa energiprestanda i byggnader, Energiavtal 12, som utarbetats av Sveby. Det innebär att Skanska under tre år ansvarar för energiuppföljning och ledning samt garanterar att projekterad energiprestanda uppnås.

Genom att lämna en energigaranti kommer Skanska att säkerställa att de gröna egenskaper som man projekterat för också uppnås i den långsiktiga förvaltningen samtidigt som kunskapsöverföringen från entreprenören till den slutliga ägaren säkerställs.

- För oss som investerare i moderna fastigheter med låg risk och långa kassaflöden är det viktigt att få full trygghet i att den projekterade förbrukningen uppnås. Genom att Skanska erbjudit oss denna lösning minimeras vår risk samtidigt som vi förvissar oss om att miljöklassningarna kommer att uppfyllas säger Maria Loft, VD, Storebrand Fastigheter AB.