Sök

Skanska fortsätter att utveckla Barkarby. Nu investeras 180 miljoner kronor i Barkarby Handelscentrum

1999-02-08 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska fortsätter att utveckla Barkarby gamla flygfält till ett modernt centrum för handel. Idag inleds byggandet av Barkarby Handelscentrum med en total butiksyta på 15.000 kvadratmeter. Investeringen uppgår till ca 180 miljoner kronor.

PRESSINFORMATION 1999-02-08                             17/99

Skanska fortsätter att utveckla Barkarby. Nu investeras 180 miljoner kronor i Barkarby Handelscentrum

Skanska fortsätter att utveckla Barkarby gamla flygfält till ett modernt centrum för handel. Idag inleds byggandet av Barkarby Handelscentrum med en total butiksyta på 15.000 kvadratmeter. Investeringen uppgår till ca 180 miljoner kronor.

Det nya butikscentret inryms i fyra huskroppar med plats för 8-10 butiker. De första butikerna kan öppna i oktober/november 1999 då 12.000 kvadratmeter ska stå klara.

Barkarby Handelscentrum byggs i direkt anslutning till Stockholm Quality Outlet som öppnade i Barkarby 1998 och som Skanska och IKANO har utvecklat gemensamt.

Skanska Projektutveckling och Fastigheter svarar för projektutvecklingen av det nya centret. Satsningen är ett led i Skanskas strategiska inriktning på utveckling av projekt och fastigheter. Skanska ansvarar för hela kedjan från projektidé till genomförande och förvaltning. Härigenom samverkar Skanskas kompetens inom projektutveckling, fastigheter och byggande med koncernens finansiella styrka.

Barkarby Handelscentrum ska ägas och drivas av Skanska Projektutveckling och Fastigheter. Skanska Sverige Division Hus utför totalentreprenaden. Markarbeten utförs av Skanska Sverige Division Väg.

Vid Barkarby har Skanska nyligen också byggt en restaurang för McDonald's. Tidigare har Skanska byggt varuhus för såväl IKEA som El-Giganten samt en Max-restaurang.

Barkarby Handelscentrum blir lättillgängligt genom en ny direktavfart från E18.

 

Danderyd 1999-02-08

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information:
Claes Larsson, ansvarig för Skanskas utveckling av köpcentra i Sverige,
tillika VD Skanska Fastigheter Göteborg, tel 031- 771 11 01
Cecilia Schön, informationsdirektör, Skanska AB, 08-753 88 00