Sök

Skanska bygger leveranshall åt Boeing i Washington, USA, för cirka 323 miljoner kronor

2011-12-09 08:34 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt med Boeing om att bygga en leveranshall i Everett, Washington, USA. Kontraktet är värt USD 50 M, cirka 323 miljoner kronor. Ordern inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2011.

Skanska har tidigare byggt fabriksanläggningar och kontorsfastigheter åt Boeing. Arbetet kommer att påbörjas i januari 2012 och beräknas vara klart i första kvartalet 2013.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7 400 medarbetare. 2010 uppgick intäkterna i USA till cirka 34 miljarder kronor.