Sök

Ny VD för Myresjöhus

2000-03-16 14:31 CET
Pressmeddelande

Anders Göransson har utnämnts till VD för trähustillverkaren Myresjöhus AB, som ägs av Skanska. Han tillträder i början av maj. Anders Göransson är civilingenjör och biträdande regionchef inom division Hus, Skanska Sverige och har arbetat inom Skanska sedan 1986.

Press Release 2000-03-16   Ny VD för Myresjöhus Anders Göransson har utnämnts till VD för trähustillverkaren Myresjöhus AB, som ägs av Skanska. Han tillträder i början av maj. Anders Göransson är civilingenjör och biträdande regionchef inom division Hus, Skanska Sverige och har arbetat inom Skanska sedan 1986. Anders Göransson efterträder Staffan Lindquist, som har övergått till annan verksamhet.   ____________________________________________________   För ytterligare information, kontakta: Joakim Hermansson, informationschef Myresjöhus-gruppen, tel 0383-962 44 eller 070-604 25 04. Mer information om Myresjöhus finns också på www.myresjohus.se   Myresjöhus-gruppen är Sveriges ledande trähusföretag och ägs av Skanska Sverige AB. Myresjöhus marknadsför, tillverkar och bygger monteringsfärdiga trähus. I grupppen ingår moderbolaget Myresjöhus AB samt dotterbolagen Nordiska Trähus AB, Smålandsvillan AB, Myresjö Mark AB och Myresjöhus i Norge A/S.

Årsomsättningen är cirka en miljard kronor och antalet anställda 350. Exportverksamheten omfattar huvudsakligen Japan, Tyskland och de nordiska länderna. Sedan starten 1927 har vi levererat 75.000 hus. Huvudkontoret är beläget i naturfagra Myresjö, strax utanför Vetlanda i Småland, där vi också har Europas modernaste produktionsanläggning.