Sök

Skanska får väg- och brokontrakt i Hedmark, Norge, värt cirka 390 miljoner kronor

2011-11-10 10:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått i uppdrag att bygga en fyrfältsväg och två broar i Kongsvinger kommun, Norge. Kontraktssumman uppgår till NOK 337 miljoner, cirka 390 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet. Kund är Statens vegvesen, Norges vägmyndighet.

Projektet omfattar bygget av en ny fyrfältsväg på riksväg 2 mellan Fulu och Gulli, längs sträckan Slomarka-Kongsvinger, i Hedmark. I projektet ingår bland annat bygget av Fulu bro och Gulli bro samt omläggning av lokala vägar. Projektet beräknas vara slutfört i september 2014

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har ca 4 200 medarbetare. Skanska Norge hade 2010 intäkter på ca 11 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.