Sök

Skanska tidigarelägger halvårsrapporten till 23 augusti

2000-06-22 13:06 CET
Pressmeddelande

Skanska AB:s rapport för årets första sex månader har tidigarelagts och kommer att offentliggöras onsdagen den 23 augusti. Tidigare meddelat datum (31 augusti) gäller följaktligen inte längre.

Press Release

 

2000-06-22   Skanska tidigarelägger halvårsrapporten till 23 augusti   Skanska AB:s rapport för årets första sex månader har tidigarelagts och kommer att offentliggöras onsdagen den 23 augusti. Tidigare meddelat datum (31 augusti) gäller följaktligen inte längre. _______________________________________ För ytterligare information, kontakta: Peter Wallin, chef Investor Relations, Skanska AB, tel 08 753 88 86