Sök

Skanska byter fastigheter med Wallenstam i Göteborg - Skanskas vinst 72 miljoner kronor

2004-07-01 15:10 CET
Pressmeddelande

Skanska Projektutveckling Sverige AB har genomfört en bytesaffär med Wallenstam Företag AB. Wallenstam övertar fastigheterna Masthugget 10:16 och Masthugget 10:19 i Göteborg. Samtidigt övertar Skanska fastigheten Gårda 18:25 i Södra Gårda, Göteborg. Fastigheten i Gårda är en byggrätt på ca 18.000 kvm kontor. Förutom byggrätten i Gårda erhåller Skanska Projektutveckling en likvid på 73 miljoner kronor som erlägges vid övertagandet den 1 juli 2004. Skanskas försäljningsresultat på 72 miljoner kronor kommer att redovisas i det tredje kvartalet 2004.

  Press Release


2004-07-01

 

Skanska byter fastigheter med Wallenstam i Göteborg - Skanskas vinst 72 miljoner kronor

Skanska Projektutveckling Sverige AB har genomfört en bytesaffär med Wallenstam Företag AB. Wallenstam övertar fastigheterna Masthugget 10:16 och Masthugget 10:19 i Göteborg. Samtidigt övertar Skanska fastigheten Gårda 18:25 i Södra Gårda, Göteborg.

Fastigheten i Gårda är en byggrätt på ca 18.000 kvm kontor. Förutom byggrätten i Gårda erhåller Skanska Projektutveckling en likvid på 73 miljoner kronor som erlägges vid övertagandet den 1 juli 2004. Skanskas försäljningsresultat på 72 miljoner kronor kommer att redovisas i det tredje kvartalet 2004.

Masthugget 10:16 är en kontorsfastighet om ca 7.400 kvm som är byggd 1962 och Masthugget 10:19 är en kontorsfastighet om ca 1.700 kvm som är byggd 1900. Skanska har ägt fastigheterna sedan sextiotalet.

- Affären ligger helt i linje med vår strategi att avyttra färdigutvecklade fastigheter och förvärva goda projektmöjligheter, säger Lars Vardheim, VD på Skanska Fastigheter Göteborg AB.
 
Skanska Projektutveckling Sverige arbetar med att initiera, utveckla, förvalta och sälja kommersiella fastighetsprojekt (kontor, logistik- och volymhandelsanläggningar). Tyngdpunkten finns i Stockholm, Göteborg och i Öresundsregionen.
____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Lars Vardheim, VD, Skanska Fastigheter Göteborg,
tel 031-771 11 01
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel. 08-753 88 38