Sök

Skanska bygger tremiljarderskraftverk i Uganda - Skanskas andel är drygt en miljard kronor

2000-11-20 11:10 CET
Pressmeddelande

Skanska har, som del i ett internationellt konsortium med bl a Veidekke, fått uppdraget att bygga vattenkraftverket Bujagali i Uganda. Uppdraget är totalt värt ca 3,2 miljarder kronor, 320 miljoner USD, varav Skanskas andel uppgår till 33 procent, motsvarande drygt en miljard kronor. I konsortiet ingår Skanska, Veidekke ASA, Alsthom Power, General Electric Energy och ABB.

Press Release  

2000-11-20   Skanska bygger tremiljarderskraftverk i Uganda - Skanskas andel är drygt en miljard kronor Skanska har, som del i ett internationellt konsortium med bl a Veidekke, fått uppdraget att bygga vattenkraftverket Bujagali i Uganda. Uppdraget är totalt värt ca 3,2 miljarder kronor, 320 miljoner USD, varav Skanskas andel uppgår till 33 procent, motsvarande drygt en miljard kronor. I konsortiet ingår Skanska, Veidekke ASA, Alsthom Power, General Electric Energy och ABB. Kund är det amerikanska kraftbolaget AES Nile Power Limited som ska äga och driva kraftverket. Kraftverket får en kapacitet på 200 MW. När det tas i bruk höjs Ugandas elproduktion med drygt 40 procent. Det innebär att landets befolkning får bättre tillgång till el och att dagens schemalagda strömavbrott kan minimeras. Den planerade produktionsöverskottet möjliggör även en inkomstbringande kraftexport till grannlandet Kenya. Projektets genomförande förutsätter att finansiella garantier erhålls från EKN, Exportkreditnämnden i Sverige, liksom från motsvarande exportkreditorgan i Norge, Finland, Tyskland, Schweiz, Storbritannien och Italien. Kraftverket byggs på 1.100 meters höjd i Bujagali Falls i Nilen, nära utloppet från Victoriasjön. Anläggningen är ett s k run-of-the-river-kraftverk som utnyttjar den naturliga fallhöjden i Nilen. En miljö-konsekvensbeskrivning har genomförts för att säkra att miljöpåverkan minimeras. Projektet ska enligt planerna starta sommaren 2001 för att avslutas på 44 månader. ------------------------------------------------------------------------------------------- För ytterligare information, kontakta: Anders Bergfors, project developer, Skanska Civil Engineering, tel 08-504 352 69 eller 070-579 82 69.