Sök

Skanska och Latour säljer Piren-aktier

2000-01-24 18:05 CET
Pressmeddelande

Skanska och Latour har tecknat ett avtal om försäljning av sina Piren-aktier. Köpare är Rodamco Continental Europe N.V. Försäljningspriset är 69,60 kronor per aktie, motsvarande totalt 1.405,5 miljoner kronor för Skanskas del och 469,6 miljoner kronor för Latours del. Aktieförsäljningen medför en koncernmässig vinst om cirka 648 miljoner kronor för Skanska.

PRESSINFORMATION 2000-01-24                          8/00

Skanska och Latour säljer Piren-aktier

Skanska och Latour har tecknat ett avtal om försäljning av sina Piren-aktier. Köpare är Rodamco Continental Europe N.V. Försäljningspriset är 69,60 kronor per aktie, motsvarande totalt 1.405,5 miljoner kronor för Skanskas del och 469,6 miljoner kronor för Latours del.

I överenskommelsen ingår att Skanska och Latour ska tillgodoräknas bolagens andelar av Pirens utdelning för 1999.

Aktieförsäljningen medför en koncernmässig vinst om cirka 648 miljoner kronor för Skanska. I beloppet ingår upplösning av reserveringar avseende internvinster på grund av tidigare försäljningar av fastigheter från Skanska till Piren om cirka 440 miljoner kronor.

Försäljningsvinsten för Latour beräknas uppgå till cirka 130 miljoner kronor.

- Genom försäljningen av aktierna i Piren slutför Skanska försäljningen av koncernens köpcentrumanläggningar som 1996 såldes till Piren. Därmed kan vi realisera de värden som byggts upp i Skanskas tidigare satsning på köpcentra, säger Mats Wäppling, chef Skanska Projektutveckling och Fastigheter.

- Vi har gjort denna försäljning därför att vi gör en bra affär och att Piren genom Skanskas och vår försäljning kommer in i ett internationellt samarbete med en mycket professionell företagsgrupp, säger Gustaf Douglas, styrelseordförande i Investment AB Latour.

Tillträdesdag är den 1 februari 2000.

 

Stockholm 2000-01-24

Skanska AB Investment AB Latour

-----------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mats Wäppling, chef Skanska Projektutveckling och Fastigheter, tel 08 – 753 80 14 eller 070 – 645 03 21

Gustaf Douglas, styrelseordförande i Investment AB Latour, tel 08 – 679 56 00