Sök

Skanska har sålt kvarvarande aktier i Sandvik

1998-03-13 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har idag avyttrat hela sitt kvarvarande innehav av aktier i Sandvik AB. Försäljningen ger en realisationsvinst på ca 646 Mkr före skatt.

PRESSINFORMATION 1998-03-13                             17/98

SKANSKA HAR SÅLT KVARVARANDE AKTIER I SANDVIK

Skanska har idag avyttrat hela sitt kvarvarande innehav av aktier i Sandvik AB. Försäljningen ger en realisationsvinst på ca 646 Mkr före skatt.

 

Danderyd den 13 mars 1998

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information kontakta: Finansdirektör Anders Nyrén tel. 08 -753 8800.