Sök

Skanska etablerar bas i Sydamerika

1999-01-01 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva 67 procent av aktierna i det argentinska byggbolaget SADE Ingeniería y Construcciones S.A.

PRESSINFORMATION 1999-01-01                             01/99

Skanska etablerar bas i SydamerikaKöper ledande byggbolag i Argentina

Skanska har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva 67 procent av aktierna i det argentinska byggbolaget SADE Ingeniería y Construcciones S.A.

Säljare är Perez Companc S.A, som är ett av Argentinas största börsnoterade företag. Resterande post köps av det argentinska bolaget Emepa S.A. som blir minoritets-partner med 33 procent av SADE. Skanskas del av den preliminära köpesumman är 320 miljoner SEK, ca 40 MUSD. Det slutliga priset kommer att vara beroende av en
s k "earn out" för de kommande tre åren.

SADE är det näst största byggföretaget i Argentina med en omsättning på ca 3,2 miljarder SEK, ca 400 MUSD. Omsättningen har mer än fördubblats under en treårsperiod. Resultatet efter skatt för 1998 förväntas bli ca 80 miljoner SEK, ca 10 MUSD. Framtids-utsikterna på den sydamerikanska byggmarknaden är goda med en beräknad tillväxt på 3-5 procent de närmaste åren.

- Genom förvärvet tar vi nu ett permanent grepp på den sydamerikanska marknaden och kommer att kunna skapa åtskilliga synergier, på såväl marknads-, produkt- samt kompetensområdet. Detta medför att vi har stora möjligheter till vidare expansion och dessutom kunna växa kraftigare än marknaden i övrigt, säger Claes Björk, VD och koncernchef Skanska AB.

Förvärvet ger en rad synergieffekter. Skanska är idag välrenommerat i Sydamerika sedan 25 år för sin projektverksamhet inom framförallt vattenkraft och konst-bevattningsprojekt. SADE kompletterar också Skanska genom sin mycket starka ställning inom s k termiska kraftverk, d v s gas, olja och kolkraftverk, samt den petrokemiska branschen d v s byggnation och drift av oljeledningar och olika typer av produktionsanläggningar. Detta medför ett totalt breddat tjänsteutbud primärt i Sydamerika men med möjligheter till kompetensöverföring ur ett globalt perspektiv.

En stark lokal bas i Sydamerika skapar ytterligare affärsfördelar. Dels genom att kunna erbjuda byggtjänster till Skanskas internationella kunder som expanderar i Sydamerika och dels genom ett breddat produktutbud för den sydamerikanska verksamheten.

Valet av SADE passar väl in i Skanskas strategi vad gäller förvärv. Som andra bolag som Skanska förvärvat under senare år har bolaget varit verksamt lokalt under många år med god lönsamhet. SADE som är verksamt inom hela byggsektorn grundades för mer än 50 år sedan har idag ca 5.000 anställda. Bolaget har verksamhet över hela Sydamerika med pågående uppdrag förutom i Argentina, även i Brasilien, Chile, Peru och Venezuela.

Emepa S.A., som förvärvar 33 procent av aktierna i SADE, är ett argentinskt företag inriktat på investeringar i och drift av koncessioner inom den privata tjänstesektorn i Argentina. Bl a driver bolaget olika järnvägsnät, facility management samt hamnunderhåll inklusive muddring av det 100 km långa hamninloppet till Buenos Aires.

- Emepa har under flera år byggt upp en väl fungerande verksamhet inom investering, drift och underhåll av olika serviceverksamheter. De har ett väl utvecklat lokalt nätverk inom näringsliv och myndigheter vilket gör Emepa till en utmärkt partner, säger Claes Björk vidare.

Säljaren Perez Companc S.A. är ett av de största bolagen på börsen i Buenos Aires och omsätter 1,6 Miljarder USD. De är idag verksamma inom olja, petrokemi, energi, bygg och telekom. Försäljningen av SADE ska ses inom ramarna för en koncentration till kärnverksamheten inom energisektorn.

Verksamheten inom SADE kommer att sortera under Skanska USAs ansvarsområde.

Nästa steg blir att genomföra due diligence. Affären kan också förutsätta god-kännanden av nationella myndigheter och beräknas vara avslutad under februari 1999.

 

Danderyd 1999-01-01

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information:

Lars Wiklander, Direktör Skanska AB, tel 070-681 28 20,
Stuart Graham, VD Skanska USA, tel +1 718 767 26 00
eller Cecilia Schön, Informationsdirektör Skanska AB, tel 08-753 87 99 eller 070-553 87 99