Sök

Finansieringen klar för skolprojekt i offentlig-privat- samverkan i Essex

2010-05-03 08:45 CET
Pressmeddelande

Skanskas bygguppdrag uppgår till GBP 71 miljoner, ca 780 miljoner kronor och investeringen till GBP 5,1 miljoner, ca 56 miljoner kronor. Skanska har tecknat avtal för finansiering, utformning, byggande och drift av tre skolor i offentlig-privat samverkan i Essex, England. Detta innebär att Skanska:
- får ett byggkontrakt som uppgår till GBP 71 miljoner, 780 miljoner, kronor, vilket inkluderas i orderingången för det andra kvartalet,
- får ett byggservicekontrakt värt ca GBP 1,34 miljoner, ca 15 miljoner kronor, per år under 25 år från färdigställandet 2012,
- investerar ca GBP 5,1 miljoner, ca 56 miljoner kronor, motsvarande en 80-procentig andel i projektbolaget.