Sök

Finansieringen klar för motorvägsprojektet A1 i Polen - byggkontraktet värt 3,7 miljarder kronor för Skanska

2005-07-29 09:27 CET
Pressmeddelande

Ett Skanska-lett konsortium har tecknat avtal för finansieringen av motorvägsprojektet A1 söder om Gdansk i Polen. Avtalet innebär att Skanska inleder arbetet med att bygga vägen. I orderingången för det tredje kvartalet 2005 inkluderas Skanskas andel av byggkontraktssumman, 400 miljoner euro, motsvarande 3,7 miljarder kronor.

Pressrelease


2005-07-29

Finansieringen klar för motorvägsprojektet A1 i Polen  - byggkontraktet värt 3,7 miljarder kronor för SkanskaEtt Skanska-lett konsortium har tecknat avtal för finansieringen av motorvägsprojektet A1 söder om Gdansk i Polen. Avtalet innebär att Skanska inleder arbetet med att bygga vägen. I orderingången för det tredje kvartalet 2005 inkluderas Skanskas andel av byggkontraktssumman, 400 miljoner euro, motsvarande 3,7 miljarder kronor.

Skanska BOT ingår i ägar- och investerarkonsortiet Gdansk Transport Company (GTC). Skanskas andel i ägarbolaget uppgår till 30 procent. Brittiska Laing Roads, sydafrikanska Intertoll och polska NDI har resterande andelar. Skanskas investering uppgår till ca 10 miljoner euro, ca 94 miljoner kronor.

Projektet genomförs i offentlig-privat samverkan, OPS. Det polska ministeriet för infrastruktur och ägarkonsortiet där Skanska ingår har tecknat ett koncessionsavtal som innebär ett helhetsansvar att finansiera, designa, bygga och driva den ca 9 mil långa vägsträckan. Ägarkonsortiet har drift- och underhållsansvaret under koncessionsperioden, som löper fram till 2039.

Ersättningen från den polska vägmyndigheten kommer att utgöras av en garanterad grundersättning för vägens tillgänglighet med tillägg för trafikvolym genom s.k. skuggtullar.
 
Hela bygguppdraget är värt ca 4,6 miljarder kronor, 500 miljoner euro, och leds av Skanska Polen (80 procent) och genomförs tillsammans med det polska företaget NDI (20 procent).

- Projektet är Skanskas största uppdrag någonsin i Polen och det stärker vår ställning ytterligare på marknaden. För Polen är detta ett mycket viktigt projekt och vi ser fram emot att komma igång, säger Jan-Gunnar Glave, VD, Skanska Polen.

- Genom att välja ett offentligt-privat samarbete - OPS - får man i Polen tillgång till den nya vägen tidigare än vad som annars skulle varit möjligt, vilket är glädjande, säger Simon Hipperson, VD, Skanska BOT. 

Den nya motorvägsträckan är ca 9 mil lång i nord-sydlig riktning från Gdansk till Nowe Marzy i norra Polen. Ytterligare 6 mil planeras i en andra etapp.

För Skanska är privatfinansierad infrastruktur en viktig och växande del av kärnverksamheten. Skanska är ledande byggbolag inom offentlig-privat samverkan i Storbritannien. Skanska bygger en väg i Chile i offentlig-privat samverkan samt har precis färdigställt Norges första OPS-väg. Skanska byggde även Nordens första OPS-väg, motorvägen mellan Helsingfors och Lahtis som färdigställdes i Finland 1997-99 och nyligen blev Skanska utvalt för nästa stora OPS-projekt i Finland, en drygt fem mil lång sträcka på E18 mellan Åbo och Helsingfors.
__________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:
Göran Carlberg, projektutvecklare Skanska BOT,
tel 070-215 30 40
Per Åkerman, projektdirektör Skanska-NDI JV,
tel. +48 502 746 007
Anna Wenner, presschef Skanska AB, tel 08-753 88 99