Sök

Skanska säljer fastighet i Stockholm för 48,5 miljoner kronor med en vinst på 47 miljoner kronor

2004-01-15 09:35 CET
Pressmeddelande

Skanska Projektutveckling Sverige säljer fastigheten Görväln 2 i Stockholm till Svensk Fastighetsfond AB för 48,5 miljoner kronor. Försäljningsvinsten uppgår till 47 miljoner kronor och redovisas i fjärde kvartalet 2003.

   Pressrelease

 

2004-01-15

Skanska säljer fastighet i Stockholm för 48,5 miljoner kronor med en vinst på 47 miljoner kronor

Skanska Projektutveckling Sverige säljer fastigheten Görväln 2 i Stockholm till Svensk Fastighetsfond AB för 48,5 miljoner kronor. Försäljningsvinsten uppgår till 47 miljoner kronor och redovisas i fjärde kvartalet 2003.

Görväln 2 är bebyggd med en kontors- och produktionsanläggning på 7.300 kvm. Byggnaden uppfördes 1963 och är fullt uthyrd till Recip AB.

Skanska Projektutveckling Sverige arbetar framförallt med att initiera, utveckla, förvalta och sälja kommersiella fastighetsprojekt (kontor, logistik- och volymhandelsanläggningar). Tyngdpunkten finns i Stockholm, Göteborg och i Öresundsregionen.

Skanskas projektutvecklingsverksamhet i Sverige och Centraleuropa har under 2003 sålt fastigheter för totalt 7,6 miljarder kronor med en försäljningsvinst på 2,4 miljarder kronor. Av försäljningsvinsten kommer cirka 90 procent från projekt som färdigställts de senaste fem åren.

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Anders Kupsu, VD Skanska Fastigheter Stockholm AB,
tel 08-504 361 85 eller 070-585 61 85
Björn Boestad, Chef Affärsutveckling, Skanska Fastigheter Stockholm AB, tel 08-504 350 92 eller 070-553 80 92
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, 08-753 88 38