Sök

Skanska får brittiska telekomuppdrag värda ca 1,3 miljarder kronor, GBP 100 miljoner

2004-12-10 08:36 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått två telekomuppdrag i Storbritannien. De två kontrakten är totalt värda ca 1,3 miljarder kronor, GBP 100 miljoner, och inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2004.

   Pressrelease


2004-12-10

Skanska får brittiska telekomuppdrag värda ca 1,3 miljarder kronor, GBP 100 miljoner

Skanska har fått två telekomuppdrag i Storbritannien. De två kontrakten är totalt värda ca 1,3 miljarder kronor, GBP 100 miljoner, och inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2004.

Det största uppdraget är värt ca 1.680 miljoner kronor, GBP 130 miljoner, varav Skanskas andel uppgår till 840 miljoner kronor, GBP 65 miljoner. Det gäller utbyggnad och uppgradering av BT:s (British Telecommunications plc) telenät. Projektet genomförs i ett 50/50-samarbete med Fujitsu Telecommunications Europe.

Det andra kontraktet uppgår till ca 450 miljoner kronor, GBP 35 miljoner, och gäller uppgradering och service av BT:s ledningsnät i Skottland. Detta är en förlängning av ett kontrakt med Fujitsu Telecommunications Europe som är en av BT:s kontrakterade leverantörer. Det fyraåriga kontraktet väntas generera uppdrag till ett värde av ca 115 miljoner kronor, ca GBP 8,8 miljoner, årligen.

- De nya uppdragen är viktiga steg i vår strävan mot att bli en ledande byggare inom den brittiska telekomsektorn, säger Mike Putnam, vVD Skanska UK.

I juni i år tecknade Skanska och BT ett fyraårigt service- och utbyggnadsavtal värt ca 2,6 miljarder kronor, GBP 200 miljoner. Uppdraget gäller utbyggnad och service av BT:s externa fasta nätverk för tele- och datatrafik i de två regionerna Yorkshire & Humber och Thames Valley. Detta kontrakt väntas generera uppdrag till ett värde 650 miljoner kronor, GBP 50 miljoner, årligen.

Skanska UK är ett av Storbritanniens ledande byggbolag. Bolaget som har ca 3.500 medarbetare omsatte förra året drygt 12 miljarder kronor.

________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Tanya Barnes, informationschef, Skanska UK,
tel + 44 1923 423 905
Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 38