Sök

Ny IT-chef i Skanska

1998-01-12 00:00 CET
Pressmeddelande

Birgitta Strömberg har utsetts till ny IT-chef och medlem av koncernledningen i Skanska. Hon kommer att ansvara för koncernens alla IT-områden inklusive Skanska Data. I samband med utnämningen av ny IT-chef lyfts IT-frågorna upp i koncernledningen eftersom dessa i allt högre grad är en strategisk resurs för Skanska.

PRESSINFORMATION 1998-01-12 02/98

NY IT-CHEF I SKANSKA

Birgitta Strömberg har utsetts till ny IT-chef och medlem av koncernledningen i Skanska. Hon kommer att ansvara för koncernens alla IT-områden inklusive Skanska Data. I samband med utnämningen av ny IT-chef lyfts IT-frågorna upp i koncernledningen eftersom dessa i allt högre grad är en strategisk resurs för Skanska.

Birgitta Strömberg, 50 år, kommer närmast från Scania-koncernen där hon varit ansvarig för strategisk planering av informationssystem och IT sedan 1991. Dessförinnan har Birgitta Strömberg bedrivit egen konsultverksamhet med inriktning på informationsstrategi samt varit kansliråd på Finansdepartementet där hon arbetat med ADB-frågor inom statlig förvaltning.

- I Skanskas ökade satsning på kundfokusering och internationalisering är IT ett viktigt medel. Birgitta Strömbergs erfarenhet av strategiskt IT-arbete blir en värdefull tillgång för företaget, säger Skanskas VD Claes Björk.

Birgitta Strömberg tillträder sin nya befattning 1 april.

 

Danderyd den 12 januari 1998

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För mer information kontakta: Cecilia Schön, informationsdirektör, tel 08-753 88 00.