Sök

Skanska säljer sitt innehav i brasilianskt offentlig-privat samarbetsprojekt med en vinst om 550 miljoner kronor

2007-12-14 09:38 CET
Pressmeddelande

Skanska har ingått avtal om att sälja sin 50-procentiga ägarandel i vattenkraftverket Ponte de Pedra i Brasilien. Försäljningspriset för aktierna uppgår till cirka en miljard kronor och försäljningsvinsten till 550 miljoner kronor. Köpare är det franskbelgiska energibolaget Suez-Tractebel som även förvärvar Impregilos 50-procentiga andel. Köparen övertar samtliga skulder i projektbolaget.

Affären är villkorad av godkännande av berörda myndigheter, vilket väntas ske i början av 2008, varefter försäljningsvinsten kommer att inkluderas i Skanskas resultat.