Sök

Skanska investerar 216 miljoner kronor i andra etappen av kontorsprojektet Green Towers i Polen

2011-10-12 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska investerar EUR 24 miljoner, cirka 216 miljoner kronor, i andra etappen av kontorsprojektet Green Towers (B-byggnaden) i Wroclaw, Polen. Fastigheten har en stark grön profil och den totala uthyrbara ytan uppgår till 11 600 kvadratmeter. Projektet beräknas vara slutfört runt årsskiftet 2012/2013.

Det första hyresavtalet för A-byggnaden tecknades med Ernst & Young och följdes av ytterligare avtal i september. Liksom i alla projekt utförda av Skanska har gröna lösningar tillämpats under konstruktions- och byggprocessen av kontorsprojektet. Green Towers har pre-certifierats med den högsta LEED-nivån, Platinum. Det totala värdet på Skanskas investering i Green Towers-projektet uppgår till EUR 48 miljoner, cirka 432 miljoner kronor.

Skanska Commercial Development Europe initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor och logistik. Verksamheten är koncentrerad till storstadsområden i Ungern, Tjeckien och Polen. Verksamheten bedrivs i tre lokala enheter: Skanska Property Czech Republic, Skanska Property Hungary och Skanska Property Poland.