Sök

Skanska överlåter två projekt, i Uppsala respektive Jönköping, för 449 miljoner kronor

2014-12-01 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska och Hemfosa har ingått bindande överlåtelseavtal avseende ett vårdboendeprojekt i Uppsala samt ett kontorsprojekt i Jönköping. Köpeskillingen för de två projekten motsvarar totalt 449 miljoner kronor och resultatförs för Skanska Sverige i fjärde kvartalet 2014.

Vårdboendeprojektet rör sig om en egenutvecklad vårdboendeanläggning på Kungsgatan i Uppsala avseende 72 vårdboendeplatser på 5 600 kvadratmeter, med Vardaga AB som långsiktig hyresgäst.

Kontorsprojektet i Jönköping är ett samarbete mellan försvars- och säkerhetsföretaget SAAB AB och Skanska, där Skanska i egen regi utvecklar SAAB AB:s nya kontorslokaler om cirka 8 500 kvadratmeter samt produktionslokaler om 3 100 kvadratmeter. SAAB har tecknat ett 20-årigt hyresavtal för båda anläggningarna. Byggnationerna för produktionslokalerna är påbörjade och arbetet med kontorshuset påbörjas i december förutsatt att bygglovet vunnit laga kraft.

Projekten genomförs som egenutvecklade nyckelfärdiga projekt där Hemfosa tillträder efter färdigställande och hyresgästernas respektive tillträden. Detta beräknas ske i maj 2015 respektive juli 2016.

– Det har varit spännande att få utveckla framtidens lokaler för SAAB. Att nu också knyta till sig Hemfosa som långsiktig ägare för projektet känns mycket bra, säger Joakim Åkesson, affärsutvecklingschef på Skanska.

– Vi scannar kontinuerligt av marknaden för att hitta affärer som passar Hemfosas strategi med fokus på fastigheter med stabila kassaflöden och specifikt inom samhällssegmentet. Det kan även innebära att vi förvärvar nyproduktionsprojekt som nu i Uppsala och Jönköping. Med dessa förvärv kompletterar Hemfosa sin fastighetsportfölj med moderna fastigheter i expansiva kommuner, kommenterar Jens Engwall, vd för Hemfosa.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

Contact: Joakim Åkesson, Regional Manager
Telefon +46104483361