Sök

Skanska är med och bygger schweizisk alptunnel värd 3 Mdr

2000-02-17 17:15 CET
Pressmeddelande

Skanska ingår i det internationella konsortiet, SATCO, som ska bygga 25 km järnvägstunnlar i de schweiziska alperna. Ordern på Mitholztunneln är värd 586 miljoner CHF, ca 3,1 miljarder SEK, varav Skanska har 25 procent, ca 775 miljoner SEK. Kund är BLS ALP Transit AG.

PRESSINFORMATION 2000-02-17              13/00

Skanska i internationellt konsortium som bygger schweizisk alptunnel värd 3 miljarder kronor

Skanska ingår i det internationella konsortiet, SATCO, som ska bygga 25 km järnvägstunnlar i de schweiziska alperna.

Ordern på Mitholztunneln är värd 586 miljoner CHF, ca 3,1 miljarder SEK, varav Skanska har 25 procent, ca 775 miljoner SEK. Kund är BLS ALP Transit AG.

SATCO vann kontraktet i en bred anbudstävlan där sju internationella företagsgrupper deltog.

Projekt Mitholz består av sprängning av 25 km tunnel varav 16 km förses med betong-inklädnad (s k lining). Projektet ingår i Lötschberg-systemet, en länk i det europeiska järnvägsnätet för höghastighetståg och godstrafik. Tunnelsystemet ska förbinda Raron i Wallis-kantonen med Frutigen i kantonen Bern.

Arbetena med Mitholztunneln inleds i februari 2000 och beräknas vara avslutade i december 2005.

I konsortiet Swiss Alp Transit Contractors ingår österrikiska Ilbau med 30 procent, schweiziska Walo Bertschinger med 7 procent, schweiziska Rothpletz/Lienhard,

13 procent, samt franska Dumez/GTM och Skanska med 25 procent vardera. I konsortiet finns globala erfarenheter från stora tunnelprojekt i Danmark, Frankrike, Grekland, Hongkong, Schweiz, Sverige, Tyskland, USA och Österrike.

— Genom SATCO har vi skapat en stark internationell grupp som har lång erfarenhet från internationella tunneluppdrag och en god förankring på den schweiziska marknaden, säger Bengt Johansson, VD för Skanska International Civil Engineering som tillsammans med Skanska Europe deltar från Skanskas sida.

— Det är mycket glädjande att vi får tillfälle att visa koncernens kompetens på den europeiska infrastrukturmarknaden som vi bedömer som mycket intressant, säger Per Hofvander, affärsutvecklare Skanska Europe.

Projektet är ett led i Schweiz program för utbyggnad av järnvägsnätet för såväl gods- som persontåg. Inom den närmaste tioårsperioden planeras ca 200 km nya järnvägs-tunnlar för höghastighetståg. Den stora tunnelarean möjliggör också effektiv godstrafik med bl a lastbilar på tåg.

 

Stockholm 2000-02-17

SKANSKA AB

Koncernstab Kommunikation

------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta:

Stig Holmqvist, Vice President, Skanska International Civil Engineering, tel 08-753 86 08 eller 070–341 34 79

Per Hofvander, affärsutvecklare Skanska Europa, tel 040–14 47 77 eller 0705 –13 34 77.