Sök

Skanska skriver tilläggskontrakt om 315 miljoner kronor för kontorsbyggnad i Boston, USA

2014-10-08 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått ett tilläggskontrakt värt USD 47 M, cirka 315 miljoner kronor, för invändiga arbeten på en kontorsbyggnad. Byggnaden är ett av Skanska USA Commercial Developments pågående projekt i Seaport District i Boston. Kontraktet inkluderas i orderbokningen för Skanska USA Building i tredje kvartalet 2014.

Byggnaden är en 17 våningar hög kontorsbyggnad med handelsplatser I bottenvåningen. Projektet siktar på att LEED-certifieras på nivå guld. Byggnaden beräknas vara färdigställd I fjärde kvartalet 2015.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.