Sök

Skanska avser att utnyttja möjligheten att återköpa egna aktier

2000-05-03 09:30 CET
Pressmeddelande

Skanskas styrelse har beslutat att ge bolagets VD bemyndigande att utnyttja det av Skanskas bolagsstämma godkända förslaget om återköp av egna B-aktier. Syftet med återköpet är att justera bolagets kapitalstruktur.

Press Release  

2000-05-03

  Skanska avser att utnyttja möjligheten att återköpa egna aktier   Skanskas styrelse har beslutat att ge bolagets VD bemyndigande att utnyttja det av Skanskas bolagsstämma godkända förslaget om återköp av egna B-aktier. Syftet med återköpet är att justera bolagets kapitalstruktur. Beslutet innebär att bolaget kan förvärva egna B-aktier, maximerat till högst 10 procent av antalet aktier i bolaget. Förvärven ska ske på OM Stockholmsbörsen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. För aktierna får betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs med en avvikelse som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. ______________________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Anders Nyrén, vVD Finans, Skanska AB, tel 08 753 86 32 Peter Wallin, chef för Investor Relations, Skanska AB, tel 08 753 88 86